สินเชื่อบ้านแลกเงิน รีไฟแนนซ์บ้านดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน รีไฟแนนซ์บ้าน

 • สินเชื่อบ้านแลกเงิน ให้คุณรับเงินสดเป็นก้อนใหญ่ในครั้งเดียว ใช้จ่ายได้ตามใจต้องการ
 • รีไฟแนนซ์บ้านดอกเบี้ยต่ำ และสามารถใช้รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต รวมหนี้บัตรเครดิต ช่วยลดการผ่อนต่องวดลงกว่า 50% ของการผ่อนชำระทั้งหมดต่อเดือน
 • ใช้บ้าน อาคารพานิชย์ คอนโด หรือ ที่ดินเป็นหลักประกัน  โดยปลอดภาระหนี้ หรือ ที่ผ่อนชำระกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% นาน 7 เดือนแรก
 • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
 • ฟรีค่าประเมิน เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ (1 ก.ค.65 ถึง 30 ก.ย.65)

โปรโมชั่นการสมัคร

 • โปรโมชั่นดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 0% นาน 7 เดือนแรก
 • ฟรีค่าประเมิน เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อ (1 ก.ค.65 ถึง 30 ก.ย.65)
สินเชื่อบ้านแลกเงิน-แก้หนี้รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

สิทธิประโยชน์

 • บ้านแลกเงินรับเงินสดเป็นก้อน สำหรับใช้จ่ายตามที่ต้องการ
 • รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยต่ำ โปรฯ ดอกเบี้ย 0% นาน 7 เดือน ช่วยคุณลดภาระหนี้บ้านที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับการผ่อนบ้านกับธนาคารเดิม
 • ลดภาระหนี้การผ่อนต่องวดได้จริง มากกว่า 50% เมื่อรีไฟแนนซ์ปิดหนี้บัตรเครดิต ลดภาระหนี้ผ่อนต่อเดือนทั้งจากหนี้บัตรเครดิต  หนี้บัตรกดเงินสด หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลจากหลายธนาคาร รวมถึงหนี้นอกระบบ มาจ่ายในที่เดียว
 • เหมาะสำหรับผู้มีภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือนสูง ซึ่งธนาคารส่วนใหญ่จะไม่อนุมัติเงินกู้ ไม่อนุมัติสินเชื่อเพิ่ม
 • มีหนี้สินเชื่อบุคคล มีบัตรกดเงินสด มีบัตรเครดิตหลายใบยังสามารถยื่นกู้ได้
 • ใช้บ้าน อาคารพานิชย์ คอนโด หรือ ที่ดินเป็นหลักประกัน โดยปลอดภาระหนี้ หรือที่ผ่อนชำระกับสถาบันการเงินมาไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรือปลอดภาระหนี้การผ่อนแล้ว
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น
  • โปรโมชั่นดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน  0% ต่อปี ใน 7 เดือนแรก
  • เดือนที่ 8-36 เป็นต้นไป = MRR – 5.75% (ปัจจุบัน = 3%) ต่อปี
  • เดือนที่ 37 เป็นต้นไป = = MRR – 3.90% (ปัจจุบัน = 4.9%) ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.45% ต่อปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท  (วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน)
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี

สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • วงเงินสินเชื่อ
สูงสุด 10 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย
0% ต่อปี ใน 7 เดือนแรก
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ
สูงสุด 30 ปี
 • ค่าติดตามทวงถาม
ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รายได้ต่อเดือนเริ่มต้น
15000
 • กรณีเจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้หมุนเวียนต่อเดือน 100,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุ
20 ปี - 65 ปี
 • ใช้บ้าน หรือ ที่ดินเป็นหลักประกัน โดยที่ยังผ่อนชำระกับสถาบันการเงินมาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือปลอดภาระหนี้การผ่อนแล้ว
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย
 • ไม่เป็นผู้ติดค้างผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงิน

รีวิวผลิตภัณฑ์

 • รีวิวผลิตภัณฑ์
สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านอนุมัติง่าย โปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 7 เดือนแรก

บ้านแลกเงิน ผ่อนชำระ 30 ปี

สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0%

สินเชื่อบ้านแลกเงิน อนุมัติผ่านง่าย

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ลดภาระการผ่อนลงกว่า 50%

การกดปุ่ม “ส่งข้อมูลสมัครออนไลน์”  หมายความว่า คุณได้ยอมรับเงื่อนไขให้ธนาคารติดต่อกลับตามข้อมูลที่ระบุ เพื่อดำเนินการเรื่องการสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน

การยินยอมเปิดเผยข้อมูล

ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลให้เว็บไซต์ www.cardfavor.com และบริษัทพันธมิตรทั้งหมด (รวมเรียกว่า “ cardfavor”) ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า ดังนี้ ชื่อ นามสกุล เบอร์มือถือ อีเมล์ อาชีพ รายได้ จังหวัด รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการติดต่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ข้าพเจ้า หรือเพื่อใช้สมัครสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้ cardfavor จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน รวมถึงข้อมูลจากการติดต่อเพิ่มเติมเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอบริการ ข่าวสาร และผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคต

ทั้งนี้ cardfavor ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จัดเก็บในฐานข้อมูลภายใต้การป้องกันความปลอดภัยตามมาตรฐานของบริษัท  ในบางกรณี cardfavor ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติตามสัญญากับบุคคลภายนอกในนามของท่าน เช่น การนำเสนอ การสมัครผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมาย เพื่อทำให้ท่านแน่ใจว่ามีความปลอดภัย มีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ และการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว / คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล