สินเชื่อบ้านแลกเงิน แก้หนี้บัตรเครดิต

สินเชื่อบ้านแลกเงิน-แก้หนี้บัตรเครดิต

สินเชื่อบ้านแลกเงิน แก้หนี้บัตรเครดิต

 • มีภาระหนี้สูงสามารถกู้กับเราได้
 • ช่วยลดการผ่อนต่องวดลงกว่า 50% ของการผ่อนชำระทั้งหมดต่อเดือน
 • ใช้บ้าน อาคารพานิชย์ คอนโด หรือ ที่ดินเป็นหลักประกัน  โดยที่ผ่อนชำระกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% นาน 6 เดือนแรก
 • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

สิทธิประโยชน์

 • ลดภาระหนี้การผ่อนต่องวดได้จริง มากกว่า 50%
 • ช่วยคุณลดภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน ทั้งจากหนี้บัตรเครดิต  หนี้บัตรกดเงินสด หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลจากหลายธนาคาร รวมถึงหนี้นอกระบบ มาจ่ายในที่เดียว
 • เหมาะสำหรับผู้มีภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือนสูง ซึ่งธนาคารส่วนใหญ่จะไม่อนุมัติเงินกู้ ไม่อนุมัติสินเชื่อเพิ่ม
 • มีหนี้สินเชื่อบุคคล มีบัตรกดเงินสด มีบัตรเครดิตหลายใบยังสามารถยื่นกู้ได้
 • ใช้บ้าน อาคารพานิชย์ คอนโด หรือ ที่ดินเป็นหลักประกัน โดยที่ผ่อนชำระกับสถาบันการเงินมาไม่น้อยกว่า 5 ปี  หรือปลอดภาระหนี้การผ่อนแล้ว
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น  0% ต่อปี ใน 6 เดือนแรก
 • เดือนที่ 7-36 เป็นต้นไป = 3.0% ต่อปี
 • เดือนที่ 37 เป็นต้นไป = MRR- 3.05% หรือ ปัจจุบัน = 5.75% ต่อปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท  (วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน)
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • วงเงินสินเชื่อ
สูงสุด 10 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ย
0% ต่อปี ใน 6 เดือนแรก
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ
สูงสุด 30 ปี
 • ค่าติดตามทวงถาม
ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รายได้ต่อเดือนเริ่มต้น
15000
 • กรณีเจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว ต้องมีรายได้หมุนเวียนต่อเดือน 100,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุ
20 ปี - 65 ปี
 • ใช้บ้าน หรือ ที่ดินเป็นหลักประกัน โดยที่ยังผ่อนชำระกับสถาบันการเงินมาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือปลอดภาระหนี้การผ่อนแล้ว
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย
 • ไม่เป็นผู้ติดค้างผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงิน

รีวิวผลิตภัณฑ์

 • รีวิวผลิตภัณฑ์
n/a