บัตรเครดิตทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

เปรียบเทียบบัตรเครดิตทีเอ็มบี-โซ-สมาร์ท-visa

บัตรเครดิตทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

 • รับเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝากทีเอ็มบี โน ฟิกซ์
 • บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD 0% 3 เดือน
 • Visa Pay Wave เร็วกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย VISA payWave สำหรับยอดใช้จ่าย 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป หรือน้อยกว่า

โปรโมชั่นการสมัคร

Promotion_สมัครบัตรเครดิตทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

สิทธิประโยชน์

 • รับเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝากทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ จากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร 100 บาทขึ้นไป สูงสุด 2,000 บาท/บัตร/รอบบัญชี
 • บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD 0% 3 เดือน บริการแบ่งจ่ายยอดรูดตั้งแต่ 1,000 บาท หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นานถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • Visa Pay Wave เร็วกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย VISA payWave สำหรับยอดใช้จ่าย 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป หรือน้อยกว่า
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง รับความคุ้มครองสูงสุด 7 ล้านบาท
 • ไม่มี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี”

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ย
16%
 • ระยะเวลาชำระ / ผ่อนชำระ
45 วัน
 • ค่าธรรมเนียม
 • แรกเข้า
ฟรี
 • รายปี
ฟรี
 • เกณฑ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
3%
 • อัตราผ่อนชำระ (ขั้นต่ำ)
10%
 • ค่าติดตามทวงถาม
100 บาท/รอบบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รายได้ต่อเดือน
15000
 • อายุ
20 ปี ขึ้นไป

รีวิวผลิตภัณฑ์

 • รีวิวผลิตภัณฑ์
n/a