สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 • ผ่อนชำระหนี้มาแล้ว 1-4 ปี  หรือมากกว่า สามารถขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านได้
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  เหมาะสำหรับผู้มีภาระหนี้ผ่อนชำระต่อเดือนไม่สูงมากนัก  (หนี้รวมของสถาบันการเงิน ไม่ควรเกิน 80%  ของรายได้ต่อเดือน)
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.975% ต่อปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท
 • ฟรีค่าจดจำนอง ค่าดำเนินการสินเชื่อ  ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์  ค่าอากรแสตมป์  ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี

โปรโมชั่นการสมัคร

 • ฟรี ค่าจดจำนอง
 • ฟรี ค่าดำเนินการสินเชื่อ
 • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรี ค่าอากรแสตมป์
 • ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท
สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน-ธนาคาร-ซีไอเอ็มบี-ไทย-CIMB-THAI

สิทธิประโยชน์

 • ผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้น ประหยัดดอกเบี้ย และมีเงินเพิ่ม
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ เฉลี่ย 3 ปีแรก 2.975% ต่อปี

ประเภทหลักประกัน

ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม โดยที่ยังมีภาระผ่อนชำระกับสถาบันการเงิน

วงเงินกู้

 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท
  • วงเงินกู้สูงสุด 95% ของมูลค่าประเมินหลักประกัน) รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต (MRTA) และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • วงเงินสินเชื่อ
สูงสุด 50 ล้าน
 • อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 3 ปี แรก
2.975%
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ
สูงสุด 30 ปี
 • ค่าติดตามทวงถาม
ไม่ระบุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รายได้ต่อเดือน
15000
 • ผู้มีสัญชาติไทย และพักอาศัยในประเทศไทย
 • อายุ 21 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว อายุไม่เกิน 65 ปี
 • อายุงาน
  • 6 เดือนขึ้นไป * สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • 1 ปีขึ้นไป ** สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ เฉพาะพนักงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานเป็นหลัก (หรือ พนักงาน white collar) ในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างานขึ้นไป
  • 2 ปีขึ้นไป *** สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
 • รายได้ต่อเดือน (รายละเอียดเพิ่มเติม)

พนักงานประจำ

 • กู้เดี่ยว  > 15,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม  เงินเดือนผู้กู้หลัก > 10,000 บาทขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • กทม.และปริมณฑล
  • กู้เดี่ยว > 30,000 บาทขึ้นไป
  • กรณีมีผู้กู้ร่วม  เงินเดือนผู้กู้หลัก > 30,000 บาทขึ้นไป 
 • ต่างจังหวัด
  • กู้เดี่ยว > 20,000 บาทขึ้นไป
  • กรณีมีผู้กู้ร่วม  เงินเดือนผู้กู้หลัก > 20,000 บาทขึ้นไป 

รีวิวผลิตภัณฑ์

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมโปรแกรม สุดประหยัดสมัคร MRTA
  • ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ยMRR – 4.90% ต่อปี
  • ปีที่ 4 – 7 อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.76% ต่อปี
  • หลังจากนั้น MRR – 2.25% ต่อปี

  (ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.975% และดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.765%)

  ไม่สมัคร MRTA

  • ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ย MRR – 4.60% ต่อปี
  • ปีที่ 4 – 7 อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.76% ต่อปี
  • หลังจากนั้น MRR – 2.25% ต่อปี

  (ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.275% และดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.850%)

  ค่าธรรมเนียม โปรแกรมสุดประหยัด

  1. ยกเว้นค่าดำเนินการสินเชื่อ
  2. ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  3. ยกเว้นค่าอากรแสตมป์ 05% ของวงเงินกู้
  4. ยกเว้นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี

   

  โปรแกรม สุดคุ้ม

  สมัคร MRTA

  • ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ย MRR – 4.66% ต่อปี
  • ปีที่ 4 – 7 อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.76% ต่อปี
  • หลังจากนั้น MRR – 2.25% ต่อปี

  (ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.215% และดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.834%)

  ไม่สมัคร MRTA

  • ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ย MRR – 4.36% ต่อปี
  • ปีที่ 4 – 7 อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.76% ต่อปี
  • หลังจากนั้น MRR – 2.25% ต่อปี

  (ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.515% และดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.917%)

  ค่าธรรมเนียม โปรแกรมสุดคุ้ม

  1. ยกเว้นค่าจดจำนอง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  2. ยกเว้นค่าดำเนินการสินเชื่อ
  3. ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  4. ยกเว้นค่าอากรแสตมป์ 05% ของวงเงินกู้
  5. ยกเว้นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี

   

  โปรแกรม ท็อปอัพ (รีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่ม)

  สมัคร MRTA

  • ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ย MRR – 3.76% ต่อปี
  • หลังจากนั้น MRR – 2.00% ต่อปี

  (ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.115% และดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 5.426%)

  ไม่สมัคร MRTA

  • ปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ย MRR – 3.26% ต่อปี
  • หลังจากนั้น MRR – 2.00% ต่อปี

  (ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.615% และดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 5.558%)

   

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย :

  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  • MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62