บัตร ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

TMB-So-Chill

บัตร ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด 3 %
 • สามารถเบิกเงินสดได้สูงสุดวันละไม่เกิน 50,000 บาท
 • ดอกเบี้ยชิล
 • รับดอกเบี้ยชิลล์ ชิลล์ 9.5%
 • สำหรับ 3 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ
 • เปลี่ยนภาระหนักให้กลายเป็นเบา
 • รับเงินคืน 5% จากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ
 • ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป เมื่อมีการชำระขั้นต่ำ หรือ บางส่วน ภายในวันที่ธนาคารกำหนดชำระเงิน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายปี
 • ไม่มี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

โปรโมชั่นการสมัคร

credit-cards-tmb-so-chill

สิทธิประโยชน์

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด 3 % (สามารถเบิกเงินสดได้สูงสุดวันละไม่เกิน 50,000 บาท)
 • รับดอกเบี้ยชิลล์ ชิลล์ 9.5% (สำหรับ 3 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ)
 • เปลี่ยนภาระหนักให้กลายเป็นเบา
 • รับเงินคืน 5% จากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ (ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป เมื่อมีการชำระขั้นต่ำ หรือ บางส่วน ภายในวันที่ธนาคารกำหนดชำระเงิน)
 • ไม่มี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ย
16%
 • ระยะเวลาชำระ / ผ่อนชำระ
45 วัน
 • ค่าธรรมเนียม
 • แรกเข้า
ฟรี
 • รายปี
ฟรี
 • เกณฑ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ฟรี
 • อัตราผ่อนชำระ (ขั้นต่ำ)
10%
 • ค่าติดตามทวงถาม
100 บาท/รอบบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รายได้ต่อเดือน
15000
 • อายุ
20 ปี ขึ้นไป

รีวิวผลิตภัณฑ์

 • รีวิวผลิตภัณฑ์
n/a