บัตรเครดิตทีเอ็มบี โซ ฟาสต์

เปรียบเทียบบัตรเครดิตทีเอ็มบี-โซ-ฟาสต์

บัตรเครดิตทีเอ็มบี โซ ฟาสต์

 • รับ 1 คะแนนสะสมทีเอ็มบี รีวอร์ด พลัส (TMB Rewards Plus) จากทุกการใช้จ่าย 10 บาท  รับคะแนนสูงสุด 20,000 คะแนน / บัตร / รอบบัญชี
 •  บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD 0% 3 เดือน
 •  ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด 7 ล้านบาท

โปรโมชั่นการสมัคร

Promotion_สมัครบัตรเครดิตทีเอ็มบี-โซ-ฟาสต์ สมัครออนไลน์

สิทธิประโยชน์

 • รับ 1 คะแนนสะสมทีเอ็มบี รีวอร์ด พลัส (TMB Rewards Plus) จากทุกการใช้จ่าย 10 บาท รับคะแนนสูงสุด 20,000 คะแนน / บัตร / รอบบัญชี
 • บริการแบ่งจ่าย TMB So GooOD 0% 3 เดือน  บริการแบ่งจ่ายยอดรูดตั้งแต่ 1,000 บาท หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นานถึง 10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • Visa Pay Wave เร็วกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย VISA payWave สำหรับยอดใช้จ่าย 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป หรือน้อยกว่า
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด 7 ล้านบาท
 • ไม่มี ! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ย
16%
 • ระยะเวลาชำระ / ผ่อนชำระ
45 วัน
 • ค่าธรรมเนียม
 • แรกเข้า
ฟรี
 • รายปี
ฟรี
 • เกณฑ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
3%
 • อัตราผ่อนชำระ (ขั้นต่ำ)
10%
 • ค่าติดตามทวงถาม
100 บาท/รอบบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รายได้ต่อเดือน
15000
 • อายุ
20 ปี ขึ้นไป

รีวิวผลิตภัณฑ์

 • รีวิวผลิตภัณฑ์
n/a