บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ แอร์เอเชีย

Bangkok-Bank-AirAsia

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ แอร์เอเชีย

 • สมัครวันนี้รับคะแนน Big Points 6,500คะแนน ช้อปสะดวก บินสบาย คุ้มง่ายในบัตรเดียวพร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย

โปรโมชั่นการสมัคร

Airasia

สิทธิประโยชน์

 • สมัครวันนี้รับคะแนน Big Points 6,500 คะแนน ช้อปสะดวก บินสบาย คุ้มง่ายในบัตรเดียวพร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ย
16%
 • ระยะเวลาชำระ / ผ่อนชำระ
45 วัน
 • ค่าธรรมเนียม
 • แรกเข้า
ฟรี
 • รายปี
300 บาท
 • เกณฑ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
เมื่อยอดรวมการใช้จ่ายของบัตรเกิน 5,000 บาท/ปี
 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
3%
 • อัตราผ่อนชำระ (ขั้นต่ำ)
10%
 • ค่าติดตามทวงถาม
ไม่มี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รายได้ต่อเดือน
15000
 • อายุ
20 ปี ขึ้นไป

รีวิวผลิตภัณฑ์

 • รีวิวผลิตภัณฑ์
n/a