บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

CIMB-Extra-Cash

บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช

 • บัตรสินเชื่อบุคคลในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน สมัครครั้งเดียว รับเงินสดสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • บัตรสินเชือบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช EC MEE Credit สำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการรายได้รวมต่อเดือนเริ่มต้น 12,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 24% ต่อปีนาน 12 รอบบัญชีแรก
 • บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชรายได้ประจำต่อเดือนเริ่มต้น 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 7.3% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก หรือ ดอกเบี้ย 9% ต่อปี นาน 9 รอบบัญชีแรก

โปรโมชั่นการสมัคร

cimb extra cash

สิทธิประโยชน์

 • บัตรสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช- รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 7.3% ต่อปี นาน 12 รอบบัญชีแรก หรือ ดอกเบี้ย 9% ต่อปี นาน 9 รอบบัญชีแรก
  – รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป สำหรับ ดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี นาน 5 รอบบัญชีแรก
 • บัตรสินเชือบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช EC MEE Credit สำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการ- รายได้รวมต่อเดือน 12,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 24% ต่อปีนาน 12 รอบบัญชีแรก
  – รายได้รวมต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 18% ต่อปีนาน 12 รอบบัญชีแรก
  – รายได้รวมต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 12% ต่อปีนาน 12 รอบบัญชีแรก

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ย
7.3% - 24%
 • ระยะเวลาชำระ / ผ่อนชำระ
45 วัน
 • ค่าธรรมเนียม
 • แรกเข้า
ฟรี
 • รายปี
ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด
ฟรี
 • อัตราผ่อนชำระ (ขั้นต่ำ)
5%
 • ค่าติดตามทวงถาม
100 บาท/รอบบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รายได้ต่อเดือน
12000
 • อายุ
20 ปี ขึ้นไป

รีวิวผลิตภัณฑ์

 • รีวิวผลิตภัณฑ์
n/a