สินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์

รถแลกเงินธนชาต ttb

สินเชื่อรถแลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์

สินเชื่อรถแลกเงิน  สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ไม่ว่าโจทย์ความจำเป็นเรื่องเงินของคุณคืออะไร เราพร้อมบริการคุณ แค่นำรถยนต์ส่วนตัวของคุณ มาเปลี่ยนเป็นเงินสด

 • ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ปลอดภาระหนี้  (ชำระหมดแล้ว ผ่อนหมดแล้ว)
 • ไม่ต้องจอดรถและยังสามารถครอบครองและมีสิทธิใช้รถยนต์ได้ตามปกติ
 • อัตราดอกเบี้ยแบบต่ำ วงเงินสูง
 • วงเงินกู้สูง
 • มีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน

โปรโมชั่นการสมัคร

 • สมัครง่าย ขอสินเชื่อง่าย อนุมัติง่าย และได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วัน
รถแลกเงินธนชาต ttb

สิทธิประโยชน์

 • สินเชื่อสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ประกัน ให้คุณรับเงินสดสูงสุด 100% ของราคาประเมิน ไม่ต้องจอดรถ และยังสามารถครอบครองและมีสิทธิใช้รถยนต์ได้ตามปกติ
 • ผ่อนชำระหนี้เป็นรายงวดสบายๆ นานสูงสุดถึง 84 เดือน เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ รถยนต์จะโอนกลับเป็นของคุณในทันที
 • สมัครง่าย อนุมัติและได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วัน
 • รับเฉพาะรถเก๋ง และรถกระบะ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • วงเงินสินเชื่อ
100% ของราคาประเมิน
 • อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย 4% ต่อปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ
สูงสุด 84 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ
20 - 60 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป
 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รับในนามบริษัท)
 • ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ (มีชื่ออยู่ในเล่มทะเบียนรถ) ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ
 • ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

รีวิวผลิตภัณฑ์

 • รีวิวผลิตภัณฑ์
n/a