Msig ประกันภัยรถยนต์ ประกันชั้น 1

car-insure-msig-type1-comprehensive

Msig ประกันภัยรถยนต์ ประกันชั้น 1

 • ประกันภัยชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 13,100 บาท

โปรโมชั่นการสมัคร

 • ประกันชั้น 1 – ISUZU MANIA รับ STARBUCKS 1,000 บาท
 • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 – ISUZU Mania: เอาใจคนรัก ISUZU ด้วยราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สุดพิเศษจาก ASKPAULS
 • รายละเอียดโปรโมชั่น
  • เบี้ยประกันภัยรถยนต์ บาท/ปี รับ Starbucks e-Coupon
  • 13,000 บาท ขึ้นไป 700 บาท
  • 17,000 บาท ขึ้นไป 1,000 บาท
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 31 ธันวาคม 2561
car-insure-msig-type1-comprehensive

สิทธิประโยชน์

 • ประกันรถยนต์ชั้น 1 – ULTRA SAVE รับ STARBUCKS 800.-
 • Ultra Save ประกันรถยนต์ชั้น 1 รับ STARBUCKS CARD 800.-
 • ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท/ปี
 • ไม่ตรวจสภาพรถ คุ้มครองรถชน รถคว่ำ รถหาย ไฟไหม้น้ำท่วม Roadside Service 24 ชม.

รีวิวผลิตภัณฑ์

 • รีวิวผลิตภัณฑ์
n/a