หลักในการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงินจากหลักหมื่นสู่หลักแสน

ปัจจุบันมีรูปแบบของการสะสมทรัพย์ เพื่อเป็นเงินออมมากมาย แม้แต่การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงิน ซึ่งถือเป็นการทำประกันในรูปของการออมเงิน หรือสะสมทรัพย์ ที่ในปัจจุบันการทำประกันไม่จำเป็นต้องไปตามบริษัทประกันต่าง ๆ แล้ว  เพราะตามธนาคารต่าง ๆ จะมีโครงการฝากเงินต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น เงินออมแบบพิเศษ, การออมเงินทุนเพื่อการเกษียณ ฯลฯ  ซึ่งโครงการพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการทำประกันชีวิตทั้งนั้น หากแต่เป็นการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงิน ซึ่งชื่อก็ชัดเจนแล้วว่าใช้สำหรับการสะสมทรัพย์ แต่ก็ยังมีอีกหลาย ๆ คนที่สับสนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงิน เพราะคิดว่ามันคือการทำประกันชีวิตแต่ไม่ใช่การฝากเงิน ซึ่งหากคิดแบบนั้นจริง ๆ บอกเลยว่า..คุณคิดผิด!!

วัตถุประสงค์ของการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงิน

การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงิน จะให้ความคุ้มครองชีวิตหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ที่อาจส่งผลจนถึงแก่ชีวิต ซึ่งคนข้างหลังก็จะได้รับเงินชดเชย ส่วนผลตอบแทนหรือในส่วนของเงินปันผลนั้น หากรวมแล้วมากกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไป ก็จะกลายเป็นผลพลอยได้ของการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์

ความจำเป็นของการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงิน

แม้หลายคนจะทราบความหมายของการทำการประกันชีวิต  ซึ่งหากผู้เอาประกันนั้นเกิดการตาย หรือการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ฯลฯ ก็จะได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว ทางบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการนำเงินก้อนดังกล่าวไปจ่าย ให้กับผู้ได้รับภัย  ส่วนการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงิน เป็นการประกันชีวิตซึ่งทางบริษัทประกัน ฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา หรือมีการจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย โดยการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงิน เป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์

ในส่วนของ การออมทรัพย์จากการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงิน คือส่วนที่ผู้เอาประกันภัยได้รับคืนเมื่อสัญญาครบกำหนด  ซึ่งเงินที่คุณส่งให้ในทุก ๆ เดือน หรือ ทุกๆ ปีก็คือ เบี้ยประกันนั่นเอง หากคุณทำการยกเลิกก่อนที่จะครบสัญญาในปีแรกผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินที่จ่ายไปคืนแม้แต่บาทเดียว เพราะการออมเงินในแบบของการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงินจะมีทั้งแบบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งจะมีอายุตั้งแต่ 3-5 ปี หรือยาวไปจนถึง 25-30 ปี  ตามกำลังจ่ายที่ผู้เอาประกันสามารถจ่ายได้แบบไม่เดือดร้อน

ทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงินแตกต่างกับเงินฝากประจำอย่างไร

เงินฝากธนาคารที่ให้ผลตอบแทนสูงก็มักเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือแบบ 6 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน แล้วแต่ธนาคารจะกำหนด โดยผลตอบแทนส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 2-3% ต่อปี หากบัญชีเงินฝากประจำยังไม่ถึงกำหนด แต่คุณต้องการถอนเงินออกมา ก็จะสามารถถอนทำได้ เพียงแต่ดอกเบี้ยก็จะไม่เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งการฝากประจำประเภทนี้มักจะกำหนดวงเงินฝากขั้นต่ำอย่าง 50,000 บาทขึ้นไป ต่อครั้ง แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งในการฝาก หรืออาจจะเป็นเงินฝากประจำประเภทที่กำหนดให้ฝากเงินเท่ากันทุก ๆ งวดติดต่อกันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง อย่างเดือนละ 2,000 บาท ภายในเวลา 2 ปี ซึ่งคุณสามารถเลือกจำนวนเงินที่จะฝากในแต่ละเดือนได้ แต่ต้องฝากในจำนวนเท่ากัน

ส่วนการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงิน  ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ จ่ายสั้นแต่คุ้มครองยาว อาจจะเป็นการจ่าย 3 ปี คุ้มครอง 10 ปี นั่นคือหากคุณเลือกทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 3  ปี คุณก็จะต้องจ่ายเบี้ยประกันทั้งหมด 3 ปี แต่จะต้องรออีก 10 ปี ถึงจะได้นำเงินออกมาได้เต็มจำนวนที่คุณจ่ายเบี้ยประกันไป แต่ระหว่างทางที่จะถึง 10 ปี ทางธนาคารจะมีเงินปันผลให้ตามแต่ที่กรมธรรม์กำหนด  แต่สิ่งหนึ่งที่คนขายประกันมักไม่ค่อยบอกคือ หากคุณเอาเงินออกมาก่อนกำหนด หรือหยุดส่งค่าเบี้ยประกันจะถือว่าทำผิดเงื่อนไขในกรมธรรม์ ซึ่งหากต้องการเงินก่อนครบกำหนดคุณจะไม่ได้เต็มจำนวนเบี้ยประกันที่ส่งไป แต่จะได้ตามสัดส่วนที่กำหนดในกรมธรรม์ หรือหากหยุดส่งเบี้ยประกัน เงินที่เคยส่งมาก็จะหายไปแต่ก็อาจจะได้คืนบางส่วน ไม่ทั้งหมด เพราะบางกรมธรรม์ก็อาจจะมีเงินคืนมาให้บ้าง แต่หากส่งเบี้ยประกันตามกำหนดก็จะได้รับเงินปันผลในแต่ละปี เมื่อส่งเบี้ยประกันครบแล้ว ก็จะต้องรอเวลาจนกว่าจะครบตามกำหนดจึงจะสามารถเบิกออกมาได้เต็มจำนวนพร้อมกับส่วนต่างที่จะได้รับ

ข้อดีของการทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงิน

การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงินนั้นมีลักษณะการออมคือ เป็นการทำประกันภัยที่เป็นในลักษณะแบบกึ่งบังคับ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องมีหน้าที่จ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอ และหากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบตามที่กรมธรรม์กำหนด ก็จะได้เงินคืนตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งเป็นข้อดีอย่างแน่นอน เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือออมเงินเพื่อเอาไว้ใช้ในยามชรา  หรือออมไว้เพื่อเก็บเป็นทุนการศึกษาของบุตรหลาน โดยการออมเงินวิธีทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงินจะไม่สามารถถอนเงินในลักษณะของการฝากเงินได้ แต่จะสามารถเวนคืนกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ที่ได้อาจจะมีการถูกหักค่าธรรมเนียมในการเวนคืนจำนวนหนึ่ง  เพราะการทำประกันชีวิตมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว

มีเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่ง คือ หากคุณได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันแล้วไม่ถูกใจประกันที่ทำไป จะต้องแจ้งยกเลิกการทำประกันนั้นภายใน 15 วัน กับบริษัทประกัน เพื่อให้ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนที่จ่ายไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยจะบอก  ที่สำคัญคือ อย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงิน  เพราะหากคุณสามารถส่งได้ทุกปีแบบไม่เดือดร้อน การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงิน ที่มันคือประกันชีวิตอย่างหนึ่งหากคุณเป็นอะไรไป ครอบครัวของคุณ ก็จะได้เงินก้อนที่สะสมไว้ รวมกับทุนประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละประเภทนั่นเอง

สิ่งที่เราต้องคำนึงถึง ก่อนทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงินคือ เงินที่จะจ่ายค่าเบี้ยประกันต้องเป็นเงินที่ไม่เกี่ยวกับการใช้จ่ายฉุกเฉินของ และต้องสามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันด้วยจำนวนที่เท่ากันทุกเดือนเป็นเวลามากกว่า 1 ปีได้  ซึ่งหากไม่มีปัญหาอะไร การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออมเงินก็ถือเป็นทางเลือกในการออมเงินให้ทั้งกับตัวคุณและครอบครัวของคุณได้