สมัครบ้านแลกเงิน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครบ้านแลกเงิน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน (รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต)

สินเชื่อบ้านแลกเงินนี้จำเป็นต้องใช้หลักประกันเพื่อค้ำประกันสินเชื่อ

หลักประกันที่สามารถใช้ได้ คือ บ้านพร้อมที่ดิน คอนโด อาคารพานิชย์ ที่ยังมีภาระผ่อนอยู่กับธนาคาร สถาบันการเงิน โดยผ่อนชำระกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรือ ปลอดภาระหนี้ผ่อนหมดแล้ว

สมัครออนไลน์สำหรับผู้มีหลักประกัน ปลอดภาระหนี้ หรือผ่อนชำระมาแล้ว 3 ปี ขึ้นไป

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

การกดปุ่ม “ส่งข้อมูลสมัครออนไลน์”  หมายความว่า คุณได้ยอมรับเงื่อนไขให้ธนาคารติดต่อกลับตามข้อมูลที่ระบุ เพื่อดำเนินการเรื่องการสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน

การยินยอมเปิดเผยข้อมูล

ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลให้เว็บไซต์ www.cardfavor.com และบริษัทพันธมิตรทั้งหมด (รวมเรียกว่า “ cardfavor”) ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า ดังนี้ ชื่อ นามสกุล เบอร์มือถือ อีเมล์ อาชีพ รายได้ จังหวัด รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการติดต่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ข้าพเจ้า หรือเพื่อใช้สมัครสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้ cardfavor จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน รวมถึงข้อมูลจากการติดต่อเพิ่มเติมเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอบริการ ข่าวสาร และผลิตภัณฑ์อื่นในอนาคต

ทั้งนี้ cardfavor ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จัดเก็บในฐานข้อมูลภายใต้การป้องกันความปลอดภัยตามมาตรฐานของบริษัท  ในบางกรณี cardfavor ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติตามสัญญากับบุคคลภายนอกในนามของท่าน เช่น การนำเสนอ การสมัครผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในทางกฎหมาย เพื่อทำให้ท่านแน่ใจว่ามีความปลอดภัย มีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ และการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว / คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล